Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

  Základná škola s materskou školou Lomné je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou s 9 triedami ZŠ, jednou triedou MŠ, jedným oddelením ŠKD a školskou jedálňou. Zriaďovateľom školy je obec Lomné. 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lomné
    090 33, Lomné 74
  • 054/ 7491326

Fotogaléria